Kołodziej Paula

”Pięknie wychowany jest ten, kto potrafi pięknie śpiewać i tańczyć... Jedynie sztuka taneczna łączy w sobie radość i pożytek. A przecież pożytek daje o wiele większą korzyść wtedy, gdy idzie w parze z radością. Taniec podnosi nas na duchu, krzepi nasze ciało, daje radość tym, którzy na niego patrzą, uczy wielu dawnych rzeczy, czaruje oczy i uszy….” (Platon) Z tańcem jestem nieprzerwanie związana od dzieciństwa. Początkowo jako tancerka, obecnie jako nauczyciel tańca, czerpię z niego korzyści. Taniec nie jest dla mnie jedynie suchą kombinacją kroków i gestów wykonywanych w rytmie, lecz przede wszystkim stwarza mi możliwość zaspokojenia wewnętrznych potrzeb. Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy, pozwala mi z całą pewnością stwierdzić, że taniec stymuluje rozwój umiejętności społecznych, przyspiesza proces socjalizacji i w konsekwencji, kształtuje dojrzałego człowieka…

Moja przygoda z tańcem rozpoczęła się wraz z podjęciem edukacji szkolnej. Od samego początku możliwość uczestniczenia w zajęciach tanecznych sprawiała mi dużą przyjemność. Była to dla mnie okazja do nawiązywania znajomości z rówieśnikami, pokonywania nieśmiałości oraz budowania poczucia własnej wartości. To właśnie wtedy taniec zaszczepił we mnie miłość do muzyki i ruchu oraz uwrażliwił na drugiego człowieka. Przez kolejne lata szlifowałam swoje taneczne umiejętności pod okiem wielu wybitnych oraz utytułowanych nauczycieli tańca. Codzienna żmudna praca kształtowała mój charakter, uczyła systematyczności oraz szacunku do podejmowanego wysiłku. Im większe było moje zaangażowanie w trening, tym mocniej utwierdzałam się w przekonaniu, iż taniec jest właśnie tym, z czym chcę związać resztę życia. Właśnie dlatego, by móc jeszcze mocniej pogłębiać swoją wiedzę oraz umożliwić sobie jeszcze lepszy rozwój, przeprowadziłam się ze swojego rodzinnego miasta Krakowa, do Szczecina. Pozostawiając tym samym za sobą wspomnienie dzieciństwa, rodzinę oraz przyjaciół, trafiłam pod skrzydła Pani Barbary oraz Pana Jacka Porazik.

Od najmłodszych lat, pogłębiam również swoją wiedzę z zakresu innych technik tanecznych. Przez ponad pięć lat uczyłam się pod okiem założycielki Teatru Tańca DF w Krakowie, p. Marioli Kleczkowskiej. Poznawałam wówczas tajniki tańca współczesnego, jazzu oraz baletu. Obecnie jestem posiadaczką najwyższej klasy krajowej zarówno w tańcach standardowych jak i latynoamerykańskich. Jestem również dyplomowanym instruktorem tańca sportowego oraz rekreacji ruchowej. (Legitymacja instruktorska nr: 12785/PAS/2012).

Moje wieloletnie zaangażowanie w taniec bardzo mocno ukształtowało całe moje życie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego studiów z zakresu Pedagogiki dwóch specjalizacji: Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej oraz Szkolnej. Zwieńczeniem moich studiów było napisanie dwóch prac: dyplomowej oraz magisterskiej dotyczącej wpływu tańca na rozwój społeczno-moralny dzieci oraz młodzieży. Przetarłam tym samym drogę innym nauczycielom, gdyż byłam jednym z pierwszych pedagogów naszego instytutu podejmujących powyższe zagadnienie w swojej rozprawie.

Całą moją akademicką wiedzę staram się przekładać na grunt parkietu tanecznego. Jestem przekonana, że taniec jest tą formą aktywności ludzkiej, która zaspokaja wszelkie potrzeby okresu wczesnego i późnego dzieciństwa. Niezwykłość tańca tkwi w tym, iż jest on niezaprzeczalną wartością zarówno dla ciała jak i duszy człowieka. Pozwala na przełamywanie barier, uczy współpracy, szacunku wobec autorytetów, skutecznej komunikacji a przede wszystkim, daje ogromną radość i szczęście.

Praca w  Szkole Tańca „ASTRA” łączy w sobie wszystko to, co jest dla mnie w życiu ważne. Możliwość obcowania z drugim człowiekiem oraz służenie mu swoją wiedzą i doświadczeniem daje mi ogromną satysfakcję. Na zajęciach staram się stworzyć miłą, niekrępującą atmosferę, która chociaż na chwilę pozwoli zapomnieć o trudach życia codziennego, a dzieciom przyniesie wiele dziecięcej radości. Taniec łączy ludzi o wspólnej pasji, miłości do muzyki oraz ruchu dlatego właśnie, serdecznie zapraszam Państwa do mojego, roztańczonego świata.